Energie-Index voor Woningen


Energie-Index

Voorbeeld Energie-Index

De energie-index EPA-W geeft met een cijfer aan hoe energiezuinig een woning is, hoe lager de energie-index, hoe zuiniger de woning. Een geregistreerd energie-index certificaat is verplicht bij verhuur van woningen en telt mee bij de bepaling van de WWS punten. Wanneer een woning over een lage energie-index beschikt mogen er meer WWS punten worden toegekend en kan er een hogere huurprijs worden gevraagd. De energie-index wordt altijd opgesteld door een gediplomeerd EPA-W adviseur en wordt bepaald op basis van 150 woningkenmerken die te plaatse worden getoets. Het energie-index certificaat kan ook worden gebruikt bij verkoop van woningen en dient als basis voor de STEP subsidie. Wanneer EPA-Advies Noord de energie-index voor uw woning(en) bepaalt, wordt aan alle wettelijke vereisten voldaan.

BASIS ENERGIELABEL BIJ PARTICULIERE WONINGVERKOOP

Sinds 1 januari 2015 is er het basis energielabel voor woningen. Iedere particuliere woningeigenaar heeft het basis energielabel ontvangen, het basislabel wordt op basis van 10 standaard kenmerken op afstand bepaald en kan op afstand worden goedgekeurd. Het geeft indicatief met een letter aan hoe energiezuinig een woning is. A staat voor energiezuinig, G staat voor energie onzuinig. Het basis energielabel voor woningen, de energie-index (EPA-W) en het energielabel voor utiliteitsbouw (EPA-U) zijn niet met elkaar te vergelijken. Het basis energielabel geldt enkel ter indicatie, bij de andere certificaten zijn de gebouwen grondig onderzocht door een gediplomeerd expert.  EPA Advies Noord  kan het basislabel registreren, dit label kan worden ingezet wanneer u als particulier uw woning wilt verkopen. Wanneer u uw woning zonder geregistreerd energielabel verkoopt riskeert u een boete van € 400,-.

Meer duidelijkheid of de woning verhuren? Dan stellen we graag een uitgebreid energie-index certificaat voor u op. Dit certificaat is verplicht bij verhuur van woningen en kan ook worden ingezet bij verkoop, het energie-index certificaat vervant het basis energielabel. Wanneer u woningen verhuurt kunt u met een gunstige energie-index op basis van het WWS huurpuntenstelsel een hogere huur vragen. Ook zijn er subsidieregelingen voor verhuurders waarbij renoveren naar een gunstige energie-index wordt beloond, onder andere de STEP subsidie.